Ho'honáeka'êškóne

Ho'honáeka'êškóne, "rock-child" Variant: Ho'honáe-hetané-ka'êškóne. Pl: Ho'honáeka'êškóneho.

Ho'honáeka'êškóne po'êho'e, Ho'honáéšé'e