Kingdom of Tonga
Puleʻanga Fakatuʻi ʻo Tonga
hoohëö'o hóahno
Hoohëö'o Hóahno
Manâhého'e némeo'ôtse: Ko e fasi ʻo e tuʻi ʻo e ʻOtu Tonga

("The Song of the King of the Tongan Islands")

Ho'évôxe'êstoo'o
Mâhoestôtsene'tahe Nukuʻalofa
Nêstsestôtse Vé'ho'énêstsestôtse

Tongan

Ého'emäneo'o Tupou VI
(King)

Sialeʻataongo Tuʻivakanō
(Prime Minister)

Manâhestôtse 103,036 (2011)
Ho'e 748 km2
Ma'kaetaévôxe'êstoo'o Paʻanga (TOP)
Internet .to
Aseéestsestôtse +676

Tonga na'éstse ho'e-éve Oceania